VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČO: 17956145
IČ DPH: SK 1020548001
IBAN:
SK2702000000000472145312

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022

vimar@vimar.sk
www.vigas.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010
O informácie o cenách požiadajte nášho zástupcu v US.

Informácie o aktuálnych cenách Vám s radosťou poskytneme na telefónnych číslach:

 • +421 48 41 87 022
 • +421 48 41 87 159
 • +421 907 804 535
 • Vaše otázky môžete posielať aj na:

  vimar@vimar.skjazyk-sk parobkova@vimar.skjazyk-en jazyk-sk odbyt@vimar.skjazyk-ene jazyk-en jazyk-sk

  Zľava pre verných zákazníkov:

  Pre verných zákazníkov kotlov VIGAS poskytujeme vernostnú zľavu 5% z aktuálnej ceny kotla. Zákazník si môže vernostnú zľavu uplatniť u všetkých zmluvných predajcov kotlov VIGAS. Pre uplatnenie vernostnej zľavy sa zákazník preukáže svojim menom, adresou, tel. číslom a výrobným číslom pôvodného kotla VIGAS.
  počítadlo.abz.cz