VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČO: 17956145
IČ DPH: SK 1020548001
IBAN:
SK2702000000000472145312

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022

vimar@vimar.sk
www.vigas.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

Návody na obsluhu

Servisná príručka AK2000

Servisná príručka jazyk-sk

Servisná príručka kotlov Vigas
Softvér potrebný pre zobrazenie dokumentov:
Acrobat Adobe Acrobat Reader

počítadlo.abz.cz