VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČO: 17956145
IČ DPH: SK 1020548001
IBAN:
SK2702000000000472145312

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022

vimar@vimar.sk
www.vigas.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

Odťahový ventilátor V25 a V80

Slúži na obmedzenie úniku dymu do priestoru kotolne pri prikladaní paliva do kotla VIGAS. Firma VIMAR vyrába dva typy ventilátorov:

  • Ventilátor V25 - určený pre kotly typu VIGAS 16,25,12DPA, 18DPA, 29UD a 25TVZ (teplovzdušný)
  • Ventilátor V80 - určený pre kotly typu VIGAS 40,60,80,100 a 26DPA
Odťahový ventilátor nie je súčasťou kotla.

Popis ventilátora

Výkres odťahového ventilátora V25

Výkres odťahového ventilátora V80


Teleso ventilátora (1) je zváranej konštrukcie z plechu hrúbky 2,5 mm. Vstupné hrdlo je určené k osadeniu odťahového ventilátora na kotol, výstupné hrdlo je určené k osadeniu do komínovej rúry. Obežné koleso (2) je pripevnené priamo k hriadeľu elektromotora (3), ktorý je ochladzovaný chladiacim kolesom. Povrch ventilátora je povrchovo upravený žiaruvzdorným náterom.

Poloha ventilátora pozri komín

Ventilátor sa umiestňuje na výstupné komínové hrdlo kotla. Doporučujeme skriňu ventilátora umiestniť tak, aby os motora bola v horizontálnej polohe. Súčasťou ventilátora je krabička s rozbehovým kondenzátorom, ktorá sa pripevní na zvislú stenu kotla tak, aby nedochádzalo ku kontaktu vodičov s komínovou rúrou. Z krabičky kondenzátora sa dodaný vodič zapojí do regulácie AK4000 na svorkovnicu s označením "Odťahový ventilátor". Schéma zapojenia sa nachádza v návode na obsluhu kotlov VIGAS. Po elektrickom zapojení je potrebné nastaviť v regulácii AK4000 podľa kap.13.1.4 Návodu na obsluhu AK4000 hodnotu "yes".


Parametre ventilátora

Max. teplota použitia °C 600
Otáčka Ot/min 2780
Príkon W 48
Prívodné napätie V/Hz 230/50
Druh krytia IP 20
Hmotnosť kg 13
Teplota okolia °C 0-80
Typ ventilátora V25 V80
Dĺžka A mm 385 385
Šírka B mm 235 235
Výška C mm 334 369
Priemer vstupnáho hrdla mm 167 203
Priemer výstupného hrdla mm 159 194
počítadlo.abz.cz