VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČO: 17956145
IČ DPH: SK 1020548001
IBAN:
SK2702000000000472145312

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022

vimar@vimar.sk
www.vigas.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010
logo-vigas

Teplovodný kotol VIGAS 18DPA s reguláciou AK 4000


zelendomac ekodizajn
Energetický štítok

Kombinovaný automatický teplovodný kotol VIGAS 18DPA v sebe spája dva systémy spaľovania paliva v jeden celok. Jedinečná konštrukcia umožňuje v kotle spaľovať kusové drevo aj pelety pričom po dohorení dreva je možné využiť funkciu automatického prechodu na palivo pelety. Vhodný pre vykurovanie rodinných domov alebo menších priemyselných objektov do 250 m2.

Pri spaľovaní kusového dreva využíva spôsob splyňovania, ktorý je efektívnejší a uplatňuje sa u všetkých kotloch VIGAS. K spaľovaniu peliet dochádza klasickým horením na rošte vyrobenom zo žiaruvzdornej ocele, kde sa pelety privádzajú dvomi šnekovými dopravníkmi a turniketovým podávačom.

Kotol nie je vybavený automatickým odpopolňovacím zariadením, ale jeho veľká spaľovacia komora umožňuje odstraňovanie popola každých 7 dní.

Kotol je podľa normy EN 303-5+A1:2023 zaradený do triedy 5


Informačný list VIGAS 18DPA

Technický popis

en+a1 Vigas 18 DPA

Teplovodný kotol VIGAS 18 DPA je určený pre spaľovanie peliet o priemere 6 mm a dĺžke do 40 mm a suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke do 520 mm a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami. Izoláciu kotla tvorí izolačný materiál NOBASIL hrúbky 20 a 40 mm. Spaliny sú odvádzané cez oceľové hrdlo o priemere 160 mm. Zásobník na peletky je vyhotovený z plechu hrúbky 1,5 mm a jeho objem je 250 l. Súčasťou kotla je nová čelná prevodovka, elektrická zapaľovacia špirála, dávkovací turniket, snímač komínovej teploty a ultrazvukový snímač hladiny peliet.

Vnútorný priestor kotla sa skladá z plniacej komory, ktorá slúži ako zásobník dreva a drevného odpadu, kde sa palivo vysúša a splyňuje. Vytvorený drevný plyn potom prechádza cez žiarobetónovú dýzu do spaľovacej komory, kde za pomoci sekundárneho vzduchu horí.

Pri spaľovaní peletiek, dochádza k ich presnému dávkovaniu zo zásobníka priamo do spaľovacej komory kotla, kde sa za pomoci regulovaného množstva vzduchu spaľujú. Spaliny sa intenzívne ochladzujú v dvojradovom rúrovom výmenníku. Nespálený odpad sa vymetá zo spaľovacej komory. Pre zakurovanie je kotol vybavený zakurovacou klapkou ovládanou tiahlom v prednej časti kotla.

UPOZORNENIE

V kotle je možné spaľovať len štandardné drevené pelety o priemere 6mm s min. výhrevnosťou 18 MJ/kg. Spaľovanie peliet vyrobených z iného materiálu napr. slama, seno a podobne, alebo iného rozmeru je zakázané.

Bezpečnosť

Kotly sú vybavené tepelnou STB poistkou, ktorá zaisťuje odpojenie dúchacieho ventilátora pri prehriatí kotla nad teplotu 100°C a chladiacim bezpečnostným výmenníkom proti prehriatiu kotla podľa STN EN 303-5+A1:2023. K chladiacemu bezpečnostnému výmenníku výrobca odporúča zakúpiť odpúšťací ventil Honeywell TS 131 3/4“.

Proti spätnému vznieteniu peliet v zásobníku je kotol vybavený bezpečnostným komorovým podávačom (turniketom) hnaným reťazovým prevodom. V prípade výpadku el. energie alebo poruchy dávkovacieho zariadenia je vždy zabezpečená vzduchová medzera medzi zásobníkom peliet a spaľovacou komorou čo zabraňuje vznieteniu peliet v zásobníku.

Proti poškodeniu motora prevodovky pri prípadnom zablokovaní šneku alebo turniketu je kotol vybavený bezpečnostným teplomerom, ktorý sníma teplotu motora a pri prehriatí na 80°C zabezpečí vypnutie motora.

Výhody kotla VIGAS 18 DPA :

 • Automatický prechod z DREVA na PELETY
 • Riadenie pomocou najmodernejšej regulácie AK4000, ktorá Vám umožní mať všetko prehľadne na grafickom displeji pod kontrolou
 • Doba horenia PELETY 3 - 7 dní, DREVO 6 - 12 hodín
 • Vysoká účinnosť kotla 91,9% PELETY, 91,6% DREVO
 • Integrovaný zásobník na 165 kg peliet
 • Plynulá automatická regulácia výkonu od 10% do 100% PELETY, od 30% do 100% DREVO
 • Ultrazvukový snímač hladiny peliet s funkciou upozornenia na zostávajúci čas horenia a funkciou odstavenia kotla pri vyprázdnení zásobníka
 • Pri zapojení s akumulčnou nádržou prechod z DREVA na PELETY až po vyčerpaní akumulačnej nádrže na zvolenú teplotu
 • Funkcia automatického zapálenia peliet pomocou zapaľovacej špirály
 • Maximálna dĺžka prikladaného polena dreva 520 mm
 • Prikladacia komora dreva o objeme až 105 l
 • Vyššia hrúbka izolácie pre zvýšenie účinnosti

Základná výbava:

 • Regulácia AK 4000
 • Tlačný ventilátor EBM
 • Teplomer spalín Typ PT1000
 • Peletový expander
 • Servo ovládania klapky vzduchu DREVO/PELETY
 • Žiarobetónová tryska LAC
 • Peletový horák
 • Spaľovacia komora
 • Deflektor
 • Motor s prevodovkou
 • Zapaľovacia špirála
 • STB poistka
 • Čistiace príslušenstvo
 • Vypúšťací ventil 1/2"
Displej Silovka LSU Odtah vent Teplomer spalín Peletový expander Servo Belimo tryska01 tryska01 tryska01 deflektor prevodovka zapalovacia spirala STB prislusenstvo-čistenie Teplomer spalín

Doplnkové príslušenstvo:

 • Odťahový ventilátor V25
 • Odpúšťací ventil Honeywell TS131
 • Kovový popolník pred kotol
Lambda sonda Lambda sonda Servo Belimo

Schéma kotla

Schema kotla
1. Regulácia AK 4000 11. Uzáver dvierok 21. Horný predný kryt 31. Zásobník peliet
2. Horné dvierka 12. Spaľovacia komora 22. Teplomer spalín 32. Podávací dopravník
3. Tiahlo komínovej klapky 13. Spodné dvierka 23. Rúry výmenníka 33. Dávkovaci turniket
4. Priestor zásobníka 14. Komínové hrdlo 24. Horák pre spaľovanie peliet 34. Hnacia prevodovka
5. Vedenie prim. vzduchu 15. Zakurovacia klapka 25. Žiarobetónová výmurovka 35. Zapaľovacia špirála
6. Servo-klapka vzduchu 16. Veko výmenníka 26. Sekundárny vzduch 36. Pripojovacia príruba
7. Ventilátor 17. Horný zadný kryt 27. Deflektor P45 37. Bezpečnostný výmenník
8. Predný kryt 18. Hrdlo výstupnej vody 28. Smer spalín 38. Ultrazvukový senzor
9. Žiarobetónová tryska 19. Tepelná poistka STB 29. Hrdlo vratnej vody 39. Servo-pohon BELIMO
10. Clona sek. vzduchu 20. Kotlový teplomer 30. Napúšťacie hrdlo 40. Bezpečnostné teplotné čidlo

Technické údaje

Menovitý výkon kotla PELETY/DREVO kW 18/24
Ekodizajn - Nariadenie Komisie (EU) 2015/1189  
Trieda kotla podľa EN 303-5+A1:2023   5
Max. prevádzkový tlak bar 3
Palivo PELETY   peletky priemeru 6 mm, dĺžka do 40 mm, 18,5 - 19 MJ/kG
Palivo DREVO   drevo do max. vlhkosti 20% o výhrevnosti min. 15 MJ/kg
Rozsah výkonu PELETY kW 1,8 - 18
Rozsah výkonu DREVO kW 8 - 24
Účinnosť PELETY menovitý/minimálny % 91,87/90,39
Účinnosť DREVO menovitý/minimálny % 91,57/90,95
Spotreba paliva pri men. výkone kg/hod 4,5 peletky, 6,3 drevo
Náhradné palivo   Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety do max. vlhkosti 20%
Komínový ťah mBar 0,15 – 0,20
Hmotnosť kotla kg 570
Priemer vstupného hrdla G 2"
Priemer výstupného hrdla G 2"
Priemer napúšťacieho ventilu G ½"
Objem vodnej náplne l 75
Teplota spalín pri menovitom výkone PELETY/DREVO °C 160/210
Teplota spalín pri minimálnom výkone PELETY/DREVO °C 90/105
Rozmery plniacej komory DREVO Hĺbka mm 520
Výška mm 500
Šírka mm 380
Rozmery plniaceho otvoru DREVO (šírka-výška) mm 435 - 255
Max. hmotnosť paliva DREVO kg 35
Objem plniacej komory DREVO dm3 105
Max. hmotnosť paliva PELETY kg 165
Objem plniacej komory PELETY dm3 250
Hlučnosť dB 47,7
Max. elektrický príkon pri zapaľovaní W 1600
Elektrický príkon pri prevázke W 40
Napätie/frekvencia V/Hz ~230/50

Rozmerový náčrtok kotla VIGAS 18DPA

Výkres 18 DPA-zostava

Výkres 18 DPA-kotol

Výkres 18 DPA-zásobník

Rozmerový náčrtok Rozmerový náčrtok
 1. Vstupné hrdlo pre odpúšťací ventil TS 131 G¾
 2. Otvor pre ponorné púzdro odpúšťacieho ventilu TS 131 G½“
 3. Výstupné hrdlo chladiacej vody G¾“
 4. Výstupné hrdlo teplej vody G2"
 5. Vstupné hrdlo vratnej vody G2"
 6. Hrdlo pre napúšťací ventil G½“

Emisné limity podľa EN 303-5+A1:2023 č. 4.4.7

Spaľovanie musí byť nízkoemisné. Limitné hodnoty emisií pre spotrebiče s výkonom do 50 kW s automatickou dodávkou paliva pri 10% O2 [mg/m³]

Požiadavka PELETY

  3. tr. 4. tr. 5. tr.
CO 3 000 1 000 500
OGC 100 30 20
Prach 150 60 40

Namerané hodnoty VIGAS 18 DPA

  Menovitý tepelný výkon
CO 184,1
OGC 8,7
Prach 27,2
  Minimálny tepelný výkon
CO 274,5
OGC 15,4
Prach 10,7

Požiadavka DREVO

  3. tr. 4. tr. 5. tr.
CO 5 000 1 200 700
OGC 150 50 30
Prach 150 75 60

Namerané hodnoty VIGAS 18 DPA

  Menovitý tepelný výkon
CO 213,1
OGC 19,5
Prach 19,8
  Minimálny tepelný výkon
CO 405,4
OGC 29,9
Prach 46,8

počítadlo.abz.cz